Δείτε από την EAES τα τελευταία νέα για τον κορονοϊό COVID-19

Οι

πληροφορίες αποσκοπούν να παράσχουν πρόσθετη βοήθεια για την αντιμετώπιση του Covid 19 στην Χειρουργική. Προέρχονται από την πρώιμη εμπειρία που αποκτήθηκε από την Ευρώπη και την Ασία, που για πρώτη φορά έχουν πληγεί από την πανδημία.

Αυτά δεν είναι δεδομένα που βασίζονται σε στοιχεία, δεδομένου ότι δεν υπήρχε χρόνος για να δοκιμαστεί η εγκυρότητά τους για επιστημονικούς λόγους. Είναι μόνο μια προσπάθεια να σας προσφέρουμε κάποιες πρακτικές συμβουλές, στο έπακρο των σημερινών μας γνώσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της EAES

κορονοϊός, COVID-19, Δρ. Δαρδαμάνης Δημήτριος
κορονοϊός, COVID-19, Δρ. Δαρδαμάνης Δημήτριος

Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία

Οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής Χειρουργικών Επεμβάσεων

κορονοϊός, COVID-19, Δρ. Δαρδαμάνης Δημήτριος

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών - Περιφέρεια Αττικής

Συνοπτικές Οδηγίες προς Εργαζομένους για την πρόληψη της COVID-19

Χρήσιμα Άρθρα για τον Κορωνοϊο (COVID-19)