Πόσο στοιχίζει μια χειρουργική επέμβαση απώλειας βάρους?

Πόσο στοιχίζει μια χειρουργική επέμβαση απώλειας βάρους?

Είναι η βασική ερώτηση που βασανίζει όλους τους ενδιαφερόμενους, ειδικά στις μέρες μας και στη χώρα μας.

Η απάντηση είναι εύκολη, το κόστος της είναι πολύ λιγότερο από την αξία της και το όφελος που θα έχουν οι ασθενείς στην σωματική και ψυχική τους υγεία αλλά και την κοινωνική τους ζωή.

Θα εξοικονομήσουν χρήματα από ειδικές δίαιτες, ειδικά ρούχα, φάρμακα και σοβαρά προβλήματα υγείας όπως ο σαγχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση ή άλλα καρδιολογικά αλλά και ορθοπεδικά προβλήματα .

Πως όμως υπολογίζεται το πραγματικό κόστος;

Για κάθε επέμβαση σημαντικό είναι τα έξοδα της χρήσης της χειρουργικής αίθουσας. Το κόστος αυτό είναι σχετικό του ιδρύματος, του προσωπικού και του εξοπλισμού, αλλά και από πολλούς άλλους παράγοντες της αγοράς. Σημαντικό ρόλο παίζει και η χρονική διάρκεια της επέμβασης.

Σε κάθε επέμβαση, χρησιμοποιούνται μιας χρησης υλικά, που στις επεμβάσεις παχυσαρκίας είναι εξειδικευμένα και αρκετά ακριβά, που εξαρτόνται από την ανατομία/μέγεθος του ασθενή

Η νοσηλεία έχει επίσης κόστος, ανάλογα την φαρμακευτική αγωγή, την διάρκεια, το είδος δωματίου (θέση), το νοσηλευτικό ίδρυμα και τις παροχές ή διασφαλίσεις ποιότητας που έχει.

Έπειτα είναι προφανώς και η αμοιβή των ιατρών, χειρουργού, αναισθησιολόγου και συνεργατών που είναι ανάλογες άλλων επεμβάσεων αντίστοιχης βαρύτητας και σοβαρότητας

Τα κρατικά ταμεία καλύπτουν ένα μικρό μέρος, κατόπιν ειδικής διαδικασίας- έγκρισης από επιτροπή του ΚΕΣΥ.

Οι περισότερες ιδιωτικές ασφάλειες στην Ελλάδα, δυστυχώς δεν καλύπτουν τις βαριατρικές επεμβάσεις, αν και θα έπρεπε, όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Κρατήστε πάντως ως κεντρικό μήνυμα, ότι παρά το κόστος, το όφελος θα είναι πολλαπλάσιο και ότι κάποιος με πολλά παραπανίσια κιλά (και ανάγκες), αν δεν χειρουργηθεί, ξοδεύει τα ίδια ή και παραπάνω χρήματα, σε έναν χρόνο μονο!!!

Τα οφέλη στην γενικότερη υγεία αλλά και το οικονομικό είναι υπερπολλαπλάσια σε βάθος χρόνου.

Στο κέντρο μας υπάρχει πλήρης και εξειδικευμένη ομάδα με μακροχρόνια εμπειρία στις επεμβάσεις απώλειας βάρους.