Τι είναι η Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Τι είναι η Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική είναι η σημαντικότερη εξελίξη στην Γενική Χειρουργική από το 1990 και μετά. Πρόκειται για την επισκόπηση της κοιλίας με την βοήθεια κάμερας, διαμέσου μικρών τομών στο κοιλιακό τοίχωμα (πχ στο ύψος του ομφαλού) Εκτελείται με την βοήθεια ειδικών εργαλείων, βλέποντας το εσωτερικό του σώματος στην οθόνη. Με την λαπαροσκόπηση διενεργούνται επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα, τον θώρακα ή το κοιλιακό τοίχωμα (κήλες).

Τι είναι ανοικτή χειρουργική (κλασική)

Η κλασική (ανοιχτή) χειρουργική επέμβαση, γίνεται με μία μεγάλη τομή στην κοιλιά, (συνήθως κάθετη στην μέση γραμμή ή λοξή, κάτω από τα πλευρά) ώστε να υπάρχει άμεση όραση και επαφή με τα όργανα του ασθενή. ‘Ολες οι επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα καθώς και γυναικολογικές ή ουρολογικές μπορούν να γίνουν με την κλασική “λαπαροτομή”.

Πως γίνεται η Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Στην λαπαροσκόπηση, ο χειρουργός πραγματοποιεί την επέμβαση μέσα από μικρές τομές και βλέπει σε μεγέθυνση τα εσωτερικά όργανα του ασθενή, σε μια οθόνη. Εμφυσούμε αέριο (διοξείδιο του άνθρακα) στην κοιλιακή χώρα, που δημιουργεί χώρο και κάνει τις κινήσεις πιο άνετες, χωρίς να επηρεάζει τα όργανα (πνευμοπεριτόναιο). Το αέριο αυτό αφαιρείται πλήρως ή ένα μέρος του απορροφάται και εκπνέεται με την φυσιολογική αναπνοή.

Τι επεμβάσεις κάνουμε με την Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Με την λαπαροσκοπική χειρουργική μπορούμε να κάνουμε όλες τις επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα, ακριβώς όπως και με την κλασική χειρουργική. Υποχρεωτικό είναι να έχει γίνει η σωστή εκπαίδευση και να υπάρχει εμπειρία από τον χειρουργό και την ομάδα του καθώς και ο απαραίτητος εξοπλισμός και εργαλεία.

Εξαιρέσεις
Εξαίρεση μπορεί να υπάρχει σε εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις, σε εκτεταμένες και διάσπαρτες κακοήθειες (μεταστατική ή προχωρημένη νόσο) ή σε ασθενείς που έχουν υποστεί πολλαπλές επεμβάσεις. Επίσης κάποια όργανα μπορεί να είναι λιγότερο προσβάσιμα και η προσπέλασή τους να χρειάζεται αρκετό χρόνο και πολλούς χειρισμούς. Για πρακτικούς λόγους ή για οικονομία χρόνου, πολύτιμου χειρουργικού και αναισθησιολογικού χρόνου, μπορεί να επιλέξουμε την κλασική χειρουργική. Κάποιοι επιβαρυμένοι ασθενείς μπορεί να μην μπορούν να ανεχτούν την εμφύσηση του αερίου στην κοιλιά ή την ολική αναισθησία. Σε κάποιες περιπτώσεις μια λαπαροσκοπική επέμβαση μπορεί να μετατραπεί σε ανοικτή (πχ. ισχυρές συμφύσεις ή αιμορραγία)

Η λαπαροσκοπική χειρουργική γίνεται μόνο με ολική αναισθησία

Βασικά πλεονεκτήματα λαπαροσκοπικής χειρουργικής

 • Μικρότερο χειρουργικό τραύμα
 • Ελάχιστος πόνος
 • Τάχιστη ανάρρωση – ακόμα και χωρίς νοσηλεία (day clinic)
 • Δεν δημιουργούνται συμφύσεις
 • Δεν δημιουργούνται κήλες
 • Μηδενικές επιμολύνσεις τραύματος
 • Τέλειο κοσμητικό αποτέλεσμα
 • Χωρίς ράμματα ή συρραπτικά

Επιτρέπει όλα τα σύγχρονα πρωτόκολλα ταχείας ανάρρωσης (fast track surgery)
(σε ένα κουτάκι με χρώμα)

Συγκριτικά μειονεκτήματα της κλασικής χειρουργικής

 • Συμφύσεις που μπορεί να προκαλέσουν δυσκοιλιότητα και ειλεό, ακόμα και πολλά χρόνια αργότερα.
 • Συχνές επιμολύνσεις τραύματος και δημιουργία μετεγχειρητικών κηλών.
 • Αρκετοί περιορισμοί και δυσκολίες στις κινήσεις και την καθημερινότητα για κάποιες μέρες.
 • Αργότερη επαναφορά των εντερικών συνηθειών και της διατροφής. (μετεγχειρητική πάρεση του εντέρου – ειλεός)

Επεμβάσεις που γίνονται λαπαροσκοπικά

 • Επεμβάσεις γενικής χειρουργικής
  λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή
  λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή ..
  λαπαροσκοπική θολοπλαστική στομάχου ..
  λαπαροσκοπική αποκατάσταση κήλης, βουβωνοκήλης, ομφαλοκήλης ..
  λαπαροσκοπική σιγμοειδεκτομή για εκκολπώματα
  ερευνητική λαπαροσκόπηση
  λαπαροσκοπική λύση συμφύσεων
  λαπαροσκοπική συρραφή διάτρησης στομάχου ή εντέρου
 • Επεμβάσεις για παχυσαρκία
  λαπαροσκοπική επιμήκης γαστρεκτομή για παχυσαρκία (sleeve gastrectomy) ..
  λαπαροσκοπική γαστρική παράκαμψη για παχυσαρκία (gastric bypass, mini-bypass)
 • Επεμβάσεις για καρκίνο
  λαπαροσκοπική κολεκτομή για καρκίνο
  λαπαροσκοπική γαστρεκτομή
  λαπαροσκοπική παγκρεατεκτομή (περιφερική)
  λαπαροσκοπική εκτομή μεταστάσεων στο ήπαρ ή αλλού (ηπατεκτομές, μεταστασεκτομές)

Η λαπαροσκοπική χειρουργική είναι πλέον η ενδεδειγμένη χειρουργική προσπέλαση που προσφέρει τα περισσότερα πλεονεκτήματα στον ασθενή και ποιότητα ζωής. Εφόσον δεν υπάρχει αντένδειξη, θα πρέπει πάντα να είναι η βασική επιλογή σε σχέση με την κλασική χειρουργική.