Αποστολή της +πλευσης στα Διαπόντια Νησιά

Οκτώβριος 2022 | Δρ. Δαρδαμάνης Δημήτριος

Αποστολή της +πλευσης στα Διαπόντια Νησιά

Η +πλευση, ολοκλήρωσε με επιτυχία την Φθινοπωρινή Αποστολή του 2022 στο δυτικότερο σημείο της Ελλάδας, τα Διαπόντια νησιά, βόρεια της Κέρκυρας από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου. Η αποστολή στην Ερείκουσα, τους Οθωνούς και το Μαθράκι, παρά τις δύσκολες συνθήκες, ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη και ουσιαστική. Σχετικό βίντεο: https://youtu.be/T4c4Oa4hjew Δείτε παρακάτω ενδεικτικό υλικό από

Περισσότερα...